Jobba med oss!

OBS! Tjänsten är tillsatt!

AnnonsPastor.jpg Vi söker Pastor / Församlingsutvecklare!

Vid flera tillfällen har vi som församling upplevt att Gud har sänt rätt person till oss vid rätt tillfälle. Är du vår nästa pastor och föreståndare?

Vår församling består av ca 75-100 aktiva medlemmar varav flera barnfamiljer. Vi har nära relationer med EFK och de lokala kyrkorna men tillhör idag inte något samfund.

Vi är en församling som är långt ifrån perfekt, men som längtar efter mer av Gud i våra liv och i vår stad. Vår längtan är att växa som lärjungar och att nå fler med Guds kärlek.

Vi tror att det här sker bäst genom att vi hjälps åt att söka Guds ledning och bygga församling tillsammans efter bästa förmåga.

Vi söker alltså inte en pastor för att delegera ansvaret för församlingen till den personen. Snarare tror vi att vår nästa pastor passar in som en pusselbit i vårt gemenskapspussel av ofullkomliga människor som försöker göra bra saker och låta Gud forma oss under tiden.

Det finns stor möjlighet att forma tjänsten utifrån den passion och de gåvor som Gud har lagt i ditt hjärta, och kanske vara ett svar på några av våra drömmar och böner. Vi är öppna för att tjänsten även skulle kunna delas.

Vi har flera medlemmar som är duktiga på att predika och undervisa. Vi drömmer om att utveckla dessa gåvor så att fler kan bli delaktiga och Guds ord presenteras på ett allsidigt och heltäckande vis.

Vi drömmer om att nå fler med bibelstudier och hitta former som lockar fler grupper.

Vi har flera lovsångsteam som leder lovsång på våra samlingar och som gärna samlas för att tillbe genom sång och musik.
Vi drömmer att skriva fler egna sånger, involvera fler, hitta nya uttryck och sjunga på fler språk. Vi vill att vår tillbedjan ska leda oss djupare in i Guds närvaro och vara en profetisk röst i vår tid och på vår plats.

Vi har en populär söndagsskola som träffas varannan söndag i två åldersindelade grupper. Vi drömmer om att värva och utbilda så många söndagsskolledare att söndagsskolan kan träffas varje söndag.

Vi drömmer om att barnen verkligen ska vara en del av församlingen. Vår önskan är att kunna starta upp fler barn-och ungdomsgrupper också under veckan.

Vi har en grupp som brinner för evangelisation och som provat på Brevlådemission och Pannkakskyrkan. Vi drömmer om att involvera fler, att få igång en regelbunden verksamhet, att hitta vägar att nå ut med evangeliet i vår stad.

Alpha driver vi tillsammans med de övriga kyrkorna i vår stad samt en grupp med specifik målgrupp.

Vi har livsnära grupper och personer som kan ställa upp på själavårdande samtal och personlig förbön, men alla som kommer till församlingen är inte med i en grupp eller känner någon att vända sig till för att få hjälp. Vi drömmer om att utveckla detta så att alla som vill hittar en naturlig plats i en bönegemenskap och att det ska vara enkelt och självklart att vända sig till församlingen för själavård och förbön.

Vi har ett visst socialt arbete genom medlemmars engagemang i Ria Hela människan och genom församlingens sociala kassa.
Vi drömmer om att hitta bra former för det sociala arbetet och få fler engagerade.

Vi har en uttalad övertygelse om att bönen är församlingens livsnerv, men önskar se fler som regelbundet deltar i de gemensamma bönesamlingarna. Vi drömmer om att utveckla församlingens bönegemenskap.

Vi har många medlemmar som arbetar praktiskt och även administrativt i församlingen på olika sätt med stort engagemang och skicklighet, men här finns plats för mer samordning och ledarskap.

Låter det intressant? Då vill vi gärna samtala vidare för att inleda en process där vi förhoppningsvis ska kunna finna varandra.

Kontakta församlingens ordförande och vice föreståndare, Stanley Eklind, för frågor rörande verksamhetens innehåll och vår styrelseordförande, John Kotkamaa, för frågor rörande ekonomi och anställningsvillkor.

Arbetsgivare
Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

Anställning
Tillsvidareanställning 100% eller enligt överenskommelse

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Kontakt
Stanley Eklind, 073-707 05 19, stanley.eklind@yahoo.se
John Kotkamaa, 070-227 75 97, john@jmevent.com

Ansökan med löpande urval
karlskogabaptist@gmail.com

Hemsida
http://karlskogabaptist.se

Facebook
https://www.facebook.com/KarlskogaBaptist

freedom-307791.png

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!
Fil 4:4

Dop-4.JPG

Stöd gärna församlingens verksamhet!
Stöd med förbön och ekonomiska bidrag.
Det finns flera sätt att ge på. Ge din gåva kontant i insamlingen vid Gudstjänsten.
Eller du kan sätta in den på p-giro nr: 46 22 59-3
eller Swisha på nr: 123 696 85 72

Just-Earth-logga.jpg

Bildsalladsskord.jpg

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

logga-karlskoga4.png Ingemarsvägen 2, 69138 Karlskoga, Sweden
karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se
Stöd församlingens arbete med bön, och ekonomiskt via P-giro 462259-3 , Swish 123 696 8572