Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling
Maj 2023

v. 18
2 ti 19:00 Församlingsråd
3 on 09:00 Öppet hus kl 9-12
5 fr 19:00 Tonår
6 10:00 Bibelstudium
7 16:00 Gudstjänst med Nattvard
Extra insamling till Sociala kassan
Söndagsskola
Predikan: Martin Hårsmar
Sång & Musik: Team Öhrman
Ledning:Stanley Eklind
v. 19
10 on 09:00 Öppet hus kl 9-12
11 to 18:30 Ekumenisk ledarbön i Rävåskyrkan
12 fr 19:00 Tonår
13 09:00 Arbetsdag kl 9-13
14 16:00 Gudstjänst med Söndagsskola
Predikan: Jonas Berntsson
Sång & Musik: Maria Hårsmar
Ledning: Stanley Eklind
v. 20
17 on 09:00 Öppet hus kl 9-12
19 fr 19:00 Bön & Lovsång
20 10:00 Bibelstudium
21 16:00 Gudstjänst med Söndagsskola
Besök av Brevlådemissionen
Insamling till Bibelutdelning
Predikan: Ned Modesha
Sång & Musik: Team Forsling
Ledning: Peter Nilsson
v. 21
23 ti 19:30 Styrelsemöte
24 on 09:00 Öppet hus kl 9-12
26 fr 19:00 Tonår
27 10:00 Bibelstudium
12:00 Grillfest med visioner kl 12-17
Vi grillar och har gemenskap
Information och samtal om vår vision
28 16:00 Familjegudstjänst för alla åldrar
Predikan: Marianne Haglund
Sång & Musik: Team Borg
Ledning: Dennis Eklind
v. 22
29 09:00 Brevlådemissionen
Bibelsamtal och bön kl 9-10 inför dagen.
Möjlighet att delta i utdelning och/eller packning av påsar under dagen fram till kl 18
30 ti 09:00 Brevlådemissionen
Bibelsamtal och bön kl 9-10 inför dagen.
Möjlighet att delta i utdelning och/eller packning av påsar under dagen fram till kl 18
31 on 09:00 Brevlådemissionen
Bibelsamtal och bön kl 9-10 inför dagen.
Möjlighet att delta i utdelning och/eller packning av påsar under dagen fram till kl 18