Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling
Juli 2023

v. 26
1 18:00 Lördagskväll på Espenäs
Musik i sommarkväll med Per-Erik Domargård och Peter Tikkanen
Servering
2 10:00 Ekumenisk Gudstjänst med Nattvard på Espenäs
Predikan: Stefan Sternmo
Ledning/Sång & Musik: Gubbsångarna
Ta med eget fika
v. 27
5 on 19:30 Bönesamling
8 18:00 Lördagskväll på Espenäs
Sång & Vittnesbörd med Alvar & Co
Servering
9 10:00 Ekumenisk Gudstjänst på Espenäs
Predikan: Martin Hårsmar
Sång & Musik: David Öhrman, Klara och Alvar Forsling
Ledning:
Ta med eget fika
v. 28
12 on 19:30 Bönesamling
13 to 19:00 Karlskoga Outreach möte
Möte för samtal, bön och planering
15 18:00 Lördagskväll på Espenäs
Mellan ljus och mörker med Per Alexandersson
Servering
16 10:00 Ekumenisk Gudstjänst med Nattvard på Espenäs
Predikan: Lars-Erik Jonsson
Sång & Musik: David och Tove Öhrman
Ledning:
Ta med eget fika
v. 29
19 on 19:30 Bönesamling
22 18:00 Lördagskväll på Espenäs
Visor av alla de slag med Tore Kjäll
Pingstkyrkan ansvarar
Servering
23 10:00 Ekumenisk Gudstjänst på Espenäs
Predikan: Perolof Lundkvist
Sång & Musik: Anne-Marie Jonsson
Ledning:
Ta med eget fika
v. 30
26 on 19:30 Bönesamling
29 18:00 Lördagskväll på Espenäs
Pakistan i centrum.
Besök av Josef och Maria Sjöberg som berättar om missionsarbetet i Pakistan och leder oss i lovsång.

Servering
30 10:00 Ekumenisk Gudstjänst på Espenäs
Predikan: Niklas Lindén
1 Petr. kapitel 5
Sång & Musik: Johan och Linnea Hinz
Ta med eget fika