Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling
Juli 2024

v. 27
6 18:00 Espenäskväll
Daniel Axélius med vänner från Örebro
Servering
7 10:00 Gudstjänst med Nattvard på Espenäs
Sören Carlsvärd
Ta med eget fika!
v. 28
13 18:00 Espenäskväll
Sång & Musik med Victoria Broström och Anna Holmqvist
Servering
14 10:00 Gudstjänst på Espenäs
Predikan/Ledning: Ned Modesha
Sång & Musik: Team Modesha
Ta med eget fika!
v. 29
20 18:00 Espenäskväll
Carina och Urban Ringbäck
Servering
21 10:00 Gudstjänst på Espenäs
Urban och Carina Ringbäck
Ta med eget fika!
v. 30
27 18:00 Espenäskväll
Maria och Mattias Johansson, Götene
Servering
28 10:00 Gudstjänst på Espenäs
Lars-Erik Jonsson
Ta med eget fika!