Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

Dagens Bibelord:

Bibel-3.jpg


Välkommen!

Här i Baptistkyrkan är alla välkomna, oavsett ålder, nationalitet, samhällsklass, politisk tillhörighet eller ekonomisk situation. Här är ingen bättre eller sämre än någon annan. Inför Gud är vi alla lika! I denna kyrka är vi en enda stor familj där alla kan känna sig älskade, såna som vi är.

Kyrkbacken.jpg

Sommarstuge-mote.JPG Baptistkyrkan är en mötesplats för människor, men även en mötesplats mellan Gud och människor. Här blir människor upprättade och helade till både ande, kropp och själ.

Bibeln talar om en Gud som hör bön och det har vi fått erfara här i Baptistkyrkan. Kom och möt Honom du också!

Våra söndags gudstjänster håller vi kl 16:00. Välkommen att besöka oss!

Vi är en del av det nätverk av kyrkor som finns i Karlskoga och delar den lokala ekumeniska gemenskapen med övriga församlingar.

Vår vision:
Vi vill, under den Helige Andes ledning, göra Herren Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd i Karlskoga och ut över hela världen.

Gemenskap

Vår önskan är att alla ska känna sig hemma i vår gemenskap.
Vi är vanliga människor med fel och brister men vi har fått möta Jesus och vill gärna dela med oss av den relationen.

Gruppbild-i-foajen-IMG_2573.JPG

På gång

on 23/9 19:30 Bön i Kyrkan
Max 20 personer med social distans i kyrksalen.
Spara i din kalender
26/9 16:00 Genrep inför Årsmötet kommande lördag
Vi testar tekniken för att delta i årsmötet online. Anmälan till Kerstin Gustavsson, uppge...
Spara i din kalender
27/9 16:00 Gudstjänst i kyrkan
Predikan: Peter Nilsson Sång & Musik: Team Öhrman Ledning: Max 50 personer! Ta gärna med...
Spara i din kalender
Mer

Det som ligger framför!

Församlingens Årsmöte!

Försenat årsmöte!
Församlingens Årsmöte är nu bokat till lördagen den 3/10 kl 16. Det blev ju uppskjutet pga pandemiutbrottet i våras.

Tanken är då att ha det i kyrkan med social distans och med max antal enl FHM riktlinjer.

Möjlighet att delta via uppkoppling online med Zoom, el liknande.

Anmälan till båda alternativa sätten att delta.
Anmälan till Kerstin Gustavsson, uppge telefon och Email samt vilket deltagandealternativ som önskas!

Kerstin nås på telefon 070-730 31 58 samt Email: kerstin.karlskoga@gmail.com

Vi följer utveckling och rekommendationer från våra myndigheter.

Genrep lördagen innan årsmötet för att alla ska kunna testa tekniken och funktionen.

Friluftsmöte på Espenäs i Augusti!

FriluftsmoteAug2020.PNG Äntligen får vi en möjlighet att mötas igen!
Under augusti möts vi till Friluftsgudstjänst på Espenäs sommarhem den 2:a, 16:e, 23:e och 30:e augusti.
Tiden är kl 16 men kom i god tid, de 50 första får komma.

Medtag eget fika och gärna en stol eller filt att sitta på.

Det finns möjlighet att sitta utomhus under tak om det är otjänligt väder.

Välkommen!

RÅD OCH RIKTLINJER GÄLLANDE COVID-19 (CORONA) 2020-04-02

KARLSKOGA BAPTISTS RÅD OCH RIKTLINJER GÄLLANDE COVID-19 (CORONA) 2020-08-05
Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här några riktlinjer och råd för hur vi som församling hanterar situationen.

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
Vi ställer inte in,
-Vi ställer om!

Vi följer de riktlinjer som Myndigheterna ger oss och anpassar våra offentliga Gudstjänster och Bönesamlingar i kyrkan därefter.

Vid vår ordinarie Gudstjänsttid på söndagar kl 16 kommer vi att ha Friluftsgudstjänster med max 50 deltagare.

På onsdagskvällar kl 19:30 kommer vi att ha Bön. Varannan vecka i kyrkan med Max 20 personer, varannan vecka med Bön online. Vi följer utvecklingen i samhället och ev ändringar i programmet meddelas på församlingens hemsida http://www.karlskogabaptist.se och på Facebooksidan @KarlskogaBaptist.

FRUKTA INTE!
Vi vill inte gripas av fruktan.
Vi har en Gud som är större än allt annat vi möter!
”Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba! Far!"” Rom 8:15

HÄNSYN OCH ANSVARSFULLHET
Vi vill heller inte riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet utan istället agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten.
”Vishet är att göra allt på bästa sätt” Pred 10:10 (övers. 1917).

Som församling vill vi visa särskild hänsyn till de i vår gemenskap, och andra runt oss, som tillhör någon av de riskgrupper som riskerar allvarlig sjukdom. Vi gör det genom att följa Folkhälsomyndighetens råd för hur man skyddar sig själv och andra mot smitta
( https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ ).

TVÄTTA HÄNDERNA –STANNA HEMMA OM DU HAR SYMPTOM!
Vi behöver alla agera ansvarsfullt, tänka på att tvätta händerna ofta och noggrant.
Hosta och nysa i armvecket.

Stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion!

Allt för att skydda varandra så att vi följer Jesu ord om att ”Allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni heller inte gjort mot mig” (Matt 25).

RESPEKT
När vi möts, hälsa på varandra med respekt!
De gånger vi firar nattvard kommer vi att göra det med lite andra rutiner.

BÖN
I den situation som nu råder ber vi om helande och hopp till vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd. Om Guds ledning och beskydd.
Vi litar på Gud och ber i enlighet med Ps 91.

SÖK INFORMATION
I dessa tider kan nya riktlinjer från våra myndigheter komma med kort varsel. Vi söker dessutom nya vägar att hitta sätt att vara kyrka i denna tid varför det kan komma nya initiativ med kort varsel.

Följ löpande annonseringen på församlingens hemsida http://www.karlskogabaptist.se samt på vår Facebooksida @KarlskogaBaptist .Guds välsignelse
Församlingsrådet

Bli medlem i vårt Intranät!

Sök information på hemsidan här och på vår Facebook sida @KarlskogaBaptist som du kan gilla.

Som medlem i församlingen kan du även logga in här som "Ny medlem" och då få mail med information från församlingen via vårt intranät.

Varmt välkommen!

Vittnesbörd-Under fliken

Har du också ett vittnesbörd att berätta?
Kontakta Peter eller Stanley i så fall!

Lokalbokning!

Vänner, medlemmar i församlingen.
Vi har då och då fått frågan om man kan boka något rum i kyrkan för olika aktiviteter.

Logga in på intranätet och du välj "Arkiv", där finner du utförligare information under "Övrigt".

freedom-307791.png

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!
Fil 4:4

Dop-4.JPG

Stöd gärna församlingens verksamhet!
Stöd med förbön och ekonomiska bidrag.
Det finns flera sätt att ge på. Ge din gåva kontant i insamlingen vid Gudstjänsten.
Eller du kan sätta in den på p-giro nr: 46 22 59-3
eller Swisha på nr: 123 696 85 72

Just-Earth-logga.jpg

Bildsalladsskord.jpg

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

logga-karlskoga4.png Ingemarsvägen 2, 69138 Karlskoga, Sweden
karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se
Stöd församlingens arbete med bön, och ekonomiskt via P-giro 462259-3 , Swish 123 696 8572

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in