Vi tror

Vår Tro

Som baptister har vi ingen egentlig troslära, däremot vissa grundläggande saker som vi bygger vår tro på. De två viktigaste är Skriften som Guds ord och Friheten för varje individ att själv tolka och förstå utifrån Gudsordet och Herrens tilltal. Var och en får göra ett medvetet val, om man vill tro eller inte. Vidare att Jesus Kristus är den kristna trons centrum. Det är genom Honom och till Honom som allt är till.
Dessa olika saker går på flera sätt in i varandra.

Skriften

Bibeln-1.jpg Att vi utgår från Skriften innebär att vägledning för livet söks i Bibeln, under den Helige Andes led­ning. Det betyder i sin tur frihet från andra auktoriteter, utöver ordet och Anden. Guds ord är genom predikan och studier källan till personlig tro.

När vi läser Bibeln och hör predikan kan vi förstå vad Gud vill och vad han säger till oss. Tron formas av ordet och den Helige Ande genom att människor läser, ber och tolkar bibelordet, enskilt och tillsammans med andra krist­na, i sam­tals­grupper eller bibelstudiegrupper.

Friheten

freedom-woman-591576.jpg Vår frihet, gäller i första hand den enskildes tro och församlingens förhållande till and­ra auk­toriteter. Vi erkänner bara den frihet vi har under Herrens ledning genom ordet och An­den. Vi är skapade till gemenskap med Gud, han är den yttersta auktoriteten och leder oss till ett sunt förhållningssätt till andra, av honom, insatta auktoriteter.

Vi menar att varje människa är fri att välja sin tro utifrån uppenbarelsen av evangeliet. Konsekvensen blir en överty­gel­se om att Gud leder oss vad gäller hur vi lever och uttrycker vår tro, sätt att döpa, missionera, evan­gelisera och fira gudstjänst. Skapelsens Herre kallar oss tillbaka till gemen­skap med sig själv genom Jesus Kristus, det ger oss möjlighet att välja om vi ska tro eller inte. Vi måste göra ett medvetet val, utifrån den kunskap och de erfarenheter vi har av Gud och den kristna tron.

Jesus Kristus

Jesus-och-lammet.png Jesus Kristus,
är den kristna trons centrum. Han är Messias, Guds enfödde son som profeterna utlovat. Vi bekänner Honom som Herren i våra liv och över allt skapat. Han gav sitt liv för människans skull och ur trons perspektiv har den händelsen avgörande betydelse, inte bara för oss personligen utan för hela världen.

Genom Den Helige Ande har vi dagligen kontakt och en levande relation med vår Herre.

Att tro på Jesus är att följa i hans fotspår genom att handla som han och genom att tillämpa hans ord i sitt liv. En sådan efterföljelse kan ta sig många uttryck. Den kristna tron erbjuder inte någon färdig regelbok för hur man ska handla i alla situationer. Jesus ger oss principer och konkreta exempel, men vi måste själva, i dialog med honom och andra kristna, komma fram till hur vi ska leva våra kristna liv.

Trosbekännelsen och Syndabekännelsen

I Romarbrevet 10 vers 9-10 läser vi:
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

Vidare från 1:a Johannes brev det första kapitlet och 9:e versen:
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Klicka på länkarna till vänster och du finner en Trosbekännelse och en Syndabekännelse som du kan läsa till hjälp.

freedom-307791.png

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!
Fil 4:4

Dop-4.JPG

Stöd gärna församlingens verksamhet!
Stöd med förbön och ekonomiska bidrag.
Det finns flera sätt att ge på. Ge din gåva kontant i insamlingen vid Gudstjänsten.
Eller du kan sätta in den på p-giro nr: 46 22 59-3
eller Swisha på nr: 123 696 85 72

Just-Earth-logga.jpg

Bildsalladsskord.jpg

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

LoggaKBfargutanslogangenomskinlig.png

Ingemarsvägen 2, 69138 Karlskoga, Sweden
karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se
Stöd församlingens arbete med bön, och ekonomiskt via P-giro 462259-3 , Swish 123 696 8572