Kontakt

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

Kyrkan-framifran-sommar.JPG Ingemarsvägen 2, 691 38 Karlskoga

E-mail: karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se

Pg 46 22 59-3
Swish nr: 123 696 8572

Ledarskapet i församlingen

I Baptistkyrkan är det många som är med och hjälper till på ideell basis.
Församlingen brukar liknas vid en kropp där vi alla är olika lemmar med olika uppgifter och förmågor, men som hör ihop. Vi bygger kyrka tillsammans.
Om en (med-)lem lider så lider hela kroppen, vi är till för varann.

Ledarskapet består av ett Församlingsråd som handlägger innehållet i verksamheten och som leds av v¨år Pastor och Föreståndaren, Peter Nilsson. Här ingår Äldste och Församlingstjänarna samt vår Ungdoms- och Familjepastor.

Vi har också en styrelse som ansvarar för de juridiska frågorna såsom ekonomi, fastigheter och personal mm. Styrelsen leds av ordföranden, Stanley Eklind. Förutom styrelseledamöterna ingår här även Församlingsrådets medlemmar förutom de som ev är revisorer i församlingen.

Anställda

Pastor och Föreståndare
Peter Nilsson
Telefon: 070 - 321 19 75
E-mail: peter.bku@gmail.com

Peter-Nilsson.JPG

Verksamhetsledare, Ordförande och vice Föreståndare
Stanley Eklind
Telefon: 073-707 05 19
E-mail: stanley.eklind@yahoo.se

Stanley-i-Prag.jpg

freedom-307791.png

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!
Fil 4:4

Dop-4.JPG

Stöd gärna församlingens verksamhet!
Stöd med förbön och ekonomiska bidrag.
Det finns flera sätt att ge på. Ge din gåva kontant i insamlingen vid Gudstjänsten.
Eller du kan sätta in den på p-giro nr: 46 22 59-3
eller Swisha på nr: 123 696 85 72

Just-Earth-logga.jpg

Bildsalladsskord.jpg

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

logga-karlskoga4.png Ingemarsvägen 2, 69138 Karlskoga, Sweden
karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se
Stöd församlingens arbete med bön, och ekonomiskt via P-giro 462259-3 , Swish 123 696 8572