Styrelse

Vi har också en styrelse som ansvarar för de juridiska frågorna som ekonomi, fastigheter och personal.
Där ingår:
John Kotkamaa ordförande
Stanley Eklind vice ordförande
Erik Forsling sekreterare
Maria Eklind kassör
Ned Modesha Pastor och Föreståndare
Per Erik Johansson ledamot
Minoo Sholehkerdar ledamot
Börje Öhrman ledamot
David Öhrman ledamot
Olof Beckman ersättare
Kerstin Gustavsson ersättare
Sven-Olov Pettersson ersättare
Vakant ersättaresamt församlingsrådet enligt ovan exklusive Christine Beckman då hon är revisor.

freedom-307791.png

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!
Fil 4:4

Dop-4.JPG

Stöd gärna församlingens verksamhet!
Stöd med förbön och ekonomiska bidrag.
Det finns flera sätt att ge på. Ge din gåva kontant i insamlingen vid Gudstjänsten.
Eller du kan sätta in den på p-giro nr: 46 22 59-3
eller Swisha på nr: 123 696 85 72

Just-Earth-logga.jpg

Bildsalladsskord.jpg

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

logga-karlskoga4.png Ingemarsvägen 2, 69138 Karlskoga, Sweden
karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se
Stöd församlingens arbete med bön, och ekonomiskt via P-giro 462259-3 , Swish 123 696 8572