Styrelse

Vi har också en styrelse som ansvarar för de juridiska frågorna som ekonomi, fastigheter och personal.
Där ingår:
Stanley Eklind, ordförande
John Kotkamaa vice ordförande
Erik Forsling, sekreterare
Karin Andersson vice sekreterare
David Öhrman kassör
Peter Nilsson, Pastor
Per Erik Johansson ledamot
Kamyar Shirazi ledamot
Börje Öhrman ledamot

samt församlingsrådet enligt ovan exklusive Christine Beckman då hon är revisor.

freedom-307791.png

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!
Fil 4:4

Dop-4.JPG

Stöd gärna församlingens verksamhet!
Stöd med förbön och ekonomiska bidrag.
Det finns flera sätt att ge på. Ge din gåva kontant i insamlingen vid Gudstjänsten.
Eller du kan sätta in den på p-giro nr: 46 22 59-3
eller Swisha på nr: 123 696 85 72

Just-Earth-logga.jpg

Bildsalladsskord.jpg

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

logga-karlskoga4.png Ingemarsvägen 2, 69138 Karlskoga, Sweden
karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se
Stöd församlingens arbete med bön, och ekonomiskt via P-giro 462259-3 , Swish 123 696 8572