Tidigare Månadskrönikor

Juni-Juli 2024

Sommarang.jpg Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror. Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och allt blir återfött.”

Sommarpsalmen (no 199) vittnar om en tid när det som varit fruset och dött återfår livet.
Vi ser det dels i naturen men vi tror också att vi går in i en tid av uppvaknande och väckelse i människors liv, i vår stad, och i hela vårt land.

Sommaren är en tid där våra livsmönster ofta ändras. Semestrar och skollov möjliggör att resa och träffa såväl nya som gamla vänner.

Rutinerna kanske ändras men livet i Kristus tar inte semester. Jesus bor i dig! Ta tid att umgås med honom, lyssna in hans röst. I mötet med andra kan du så få tala in i människors liv.
Profetiska röster har talat ut väckelse över vår stad och vårt land och vi får tro att det är tid för skörd, att det som var dött åter får liv!
Som Jesus säger: ”Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd” (Joh 4:35b).

Med tillönskan om en rikt välsignad sommar!
//Stanley Eklind

Vanskapbeskuren.jpg

Maj 2024

Evangelisation.jpg -Gå därför ut!
Vår vision handlar om att ”göra Herren Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd….” En ambitiös vision kanske, men det är faktiskt precis det som vårt uppdrag handlar om.

Jesus sa ju: ”Gå därför ut (för att han har all makt) och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut”, Matt 28:18-19. -Det vill vi göra.

I Lukasevangeliets 10:e kapitel beskriver Jesus hur, och i vilken ordning, de sjuttio ska gå till väga för att bereda vägen för Honom.
1) Be!
2) Gå!
3) Önska frid. Om det inte tas emot av de ni möter, så gå vidare.
4) Ät tillsammans - Bygg relation!
5) Bota de sjuka!
6) Berätta om ”Guds rike”.

Den 4e maj går vi ut på Karlskogas gator under Vårmarknaden. Vi söker inte konfrontation med debatt och diskussion. Vi inbjuder till relation genom att bjuda på fika. Erbjuda samtal och förbön för den som så önskar.
Inbjuda till vårt andliga hem, vår kyrka.
Du är välkommen med din bön, med praktisk hjälp före och där på plats! //Stanley Eklind

April 2024

AlvarForsling.jpg Ny Generation -Kristen skolgrupp på Möckelngymnasiet!

Sedan i höst driver jag en kristen skolgrupp på Möckelngymnasiet via Ny Generation, en organisation som finns som stöd för kristna skolungdomar över hela Sverige. Till en början var det oklart vad vi skulle göra i gruppen eller om någon ens skulle komma – vi hade bara fått insikten att Jesus har en plats på skolan och att vi kunde få möjlighet att vara ambassadörer för honom där. Gud sände både inspiration och människor och idag är vi fem stabila medlemmar som träffas varje tisdag. Vi ber för skolan och för livet och söker visdom och uppmuntran hos varandra och i Guds ord.

Ibland har det känts tungt att försöka skapa en Kristus-gemenskap på en icke-kristen plats, när det redan finns en trygg sådan i församlingen. För många är skolan en plats som bara förknippas med stress och ångest. För de få på skolan som är kristna är det dessutom en plats där det känns nästan omöjligt att utöva sin tro. Samtidigt är det det som är så mäktigt med att träffas och prisa Gud just i skolan. När vi proklamerar Jesus över vardagen är det ändå en seger, ett nytt erövrat område i Guds rike.

Vi i gruppen vilar i tron på att Gud har makten, och hoppas och ber att han ska sända fler människor till oss som kan komma till tro. Be gärna med oss!

// Alvar Forsling

Mars 2024

Olof-Beckman.jpg Abba Fader som är i himlen, Du är initiativtagaren, Du har ju är skapat oss.
Helgat vare Ditt namn. Vad betyder det? Du är, full av kärlek, fördragsamhet, tålamod och förlåtelse. Själva saknar vi det, så helga oss så vi kan hålla Ditt namn heligt och reflektera något av vem Du är.
Tillkomme Ditt rike! Det är så stort, och ändå börjar det med något som är så litet som ett senapsfrö, vår tro. Det är Din vilja som ska råda inte vår. Och vi uppmanas att söka Ditt rike och Din rättfärdighet. I Ditt rike är det Du som har makten och vi förstår det när vi slutar söka efter egen makt. Vi har frihet att gå vår egen väg men den leder fel, vi kan inte hantera den.
Ske Din vilja! Lär oss vad det betyder. Jag vill Inte ha friheten, jag vill vara Din livegne. Jesus sa, ”Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk.” Lär oss vad det betyder.
Förlåt oss våra skulder, såsom vi förlåta dem som är oss skyldiga. Får jag vända på det? Lär oss förlåta som Du förlåter, för om Du förlåter som vi förlåter då är det ute med oss.
Far Du har ju makten och härligheten, i all evighet, och går vi vilse, som nyfikna lamm, kom då med din käpp och stav och led oss åter in i Din närhet. Du är vår Herde, bara i Dig finner vi ro, Du är vårt fäste. Hos Dig är vi trygga och får vila från egna vägar och dåraktiga tankar. Från Dig har vi kommit och till Dig vill vi komma åter. Låt oss få glädjas i Din närhet, Du är vår Far, Fader över allt vad Fader heter i himlen och på jorden.
Amen!

// Olof Beckman

Februari 2024

JennyForsling.png Lovsång -vägen till Guds närvaro!

”En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra” skriver psalmisten. Och visst är Guds närvaro underbar! Många gånger har jag kommit till gudstjänsten stressad, tyngd av problem och orolig i själen, för att senare vända hemåt glad och full av frid oavsett om en lösning på problemen kommit under bönen eller inte. När det händer är det alltid för att Guds närvaro har varit påtaglig.

Gud är alltid nära oss. Även när jag vandrar i dödsskuggans dal eller genom öknen. Han finns där när jag inte känner något. Samtidigt finns det stunder när vi verkligen upplever Guds närvaro på ett särskilt sätt, och förvandlas.

När jag var tonåring kunde jag känna igen och längta efter närvaron, men jag visste inte att jag kunde gå dit. Nu vet jag vägen: ”Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång.” Genom lovsången söker vi Guds närvaro, och han låter sig finnas.

Precis som judarna på Jesu tid gick uppför tempelberget, genom förgården och in i templet där Guds härlighet bodde i det allra heligaste, får vi genom tacksägelse, lovsång och tillbedjan förflytta oss från oss själva till platsen där Guds härlighet bor. Världens bästa förflyttning. Den vill jag göra tillsammans med er varje samling!

// Jenny Forsling

Januari 2024

NedModeshaitalarstolenmerbeskuren.jpg Gott nytt år!

2023 har lämnat över stafettpinnen till 2024 och med det kliver vi in i ett nytt år. Så här vid årsbörjan är det vanligt att man blickar framåt, in i det okända, med någon typ av förväntan. Vissa ser på situationen i omvärlden och uppfylls med oro över framtiden på grund av kriser och krig, medan andra väljer att fokusera på vardagen och hitta de positiva signaler som ger dem drivkraft att fortsätta framåt.

Oavsett hur man i den här världen tolkar den tid som är nu och skapar förväntningar på framtiden, så är det för oss som tror på Jesus alltid Guds tid. Det är alltid frälsningens tid. Våra förväntningar bör inte baseras på det vi hör på nyheterna, utan det som är Guds vilja – uppenbarat genom Hans Ande och Ordet.

Jag vill uppmuntra er med verserna som finns i Jesaja 54:2–3: ”Utvidga platsen för ditt tält, spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster.”

Ordet berättar också för oss i Efesierbrevet 3:20 att Gud kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom Hans kraft som verkar i oss. Låt oss därför lyfta blicken och inte ha förväntningar efter vad vi själva kan åstadkomma, utan efter Guds vilja, för Han är både villig och kapabel att fullborda det som Han har lovat!

//Ned Modesha

December 2023

StinaModesha.png Julens budskap till vår tid

Vi går in i december och med det närmar vi oss också julen. Julbelysning sätts upp, tomtar syns i varje hörn och julmusik spelas i varje affär. För en del är detta en tid av förväntan och spänning, men för andra är det en hektisk och stressig tid. Vi lever dessutom just nu i en värld som präglas av kriser och krig.

Det är därför viktigare än någonsin att vi låter julens sanna budskap tala till oss. Vi firar att vår frälsare Jesus Kristus föddes som människa på jorden. När ängeln visade sig för fåraherdarna den natten sa den: ”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en STOR GLÄDJE för hela folket.” Julens budskap har alltid varit ett budskap av glädje – frälsaren är född! Och som ängeln säger, behöver vi inte vara rädda.

Jesus säger också i Lukasevangeliet 10:20, att vår största glädje bör vara att vi är frälsta. Eftersom vår frälsning inte påverkas av yttre omständigheter, kan vi ALLTID vara glada över den. Och det finns nog ingen tid som kan påminna oss om att vi är frälsta som julen!

Julens glädjebudskap är också det som vi valt att fokusera på i julkonserten som vi ungdomar sätter upp den 16:e december. Du är varmt välkommen till julkonserten:
”VAR GLAD” – och ta gärna med en vän!

Låt glädje vara det som präglar din jul i år!

//Stina Modesha

November 2023

MartinHarsmar.jpg November 2023

Gläd er och var vaksamma.

Just nu är det verkligen kul att vara pastor i församlingen, vi ser nya ansikten nästa varje söndag. På onsdagarna är det fullt i kyrkan när vi har öppet hus, för att senare på kvällen vara massor av människor i olika åldrar som ber tillsammans.
När Mikael & Agneta Hallenius var här under höstkonferensen gav de oss ett ord om att vi nu gått ifrån öknen in i grönskan. Det är verkligen det vi är på väg in i som församling.
Vi ska självklart glädjas över allt det som Gud gör, men samtidigt vara vaksamma. I tider av välgång blir den onde aktiv och därför vill jag avsluta med ett ord från skriften:

Ef 6:13 – 17
”Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.
Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden.”
Martin Hårsmar

Svard.png

Oktober 2024

LoggaKBfargutanslogangenomskinlig.jpg Vår nya logga!
Stina och Ester Modesha har, möjligen med hjälp av Ned, tagit fram vår nya logga, den finns med och utan slogan och i färg likväl som i svart att användas i olika sammanhang.

Inspirationen är hämtad från vårt kors längst fram i kyrksalen. Korset visar:

Dels på tre kors, där de två
rövarna korsfästes vid sidan av Jesus.
En av dem ödmjukade sig och bekände Jesus som Guds son och fick där på korset ta emot frälsningen. Den andre hånade Jesus i
högmod och tog inte emot frälsningen.
Vi har alla ett val hur vi ska ställa oss till Jesus.

Dels på ett kors som sträcker sig ut i alla riktningar, utan något slut. På samma sätt vill vi som församling sträcka oss ut för att nå människorna i vår värld.

//Stanley Eklind

freedom-307791.png

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!
Fil 4:4

Dop-4.JPG

Stöd gärna församlingens verksamhet!
Stöd med förbön och ekonomiska bidrag.
Det finns flera sätt att ge på. Ge din gåva kontant i insamlingen vid Gudstjänsten.
Eller du kan sätta in den på p-giro nr: 46 22 59-3
eller Swisha på nr: 123 696 85 72

Just-Earth-logga.jpg

Bildsalladsskord.jpg

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

LoggaKBfargutanslogangenomskinlig.png

Ingemarsvägen 2, 69138 Karlskoga, Sweden
karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se
Stöd församlingens arbete med bön, och ekonomiskt via P-giro 462259-3 , Swish 123 696 8572