Åtgärder under pandemin

Covid-19

KARLSKOGA BAPTISTS RÅD OCH RIKTLINJER GÄLLANDE COVID-19 (CORONA) 2020-09-22
Med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 kommer här några riktlinjer och råd för hur vi som församling hanterar situationen.

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
Vi ställer inte in,
-Vi ställer om!

Offentliga samlingar med max 50 personer på numrerade platser med min 1 meter mellan personerna.
Barn får sitta med sina familjemedlemmar om de vill men i övrigt försöker vi sitta på de numrerade platserna, annars minskas avståndet till platserna på bänkarna såväl framför som bakom.

Vi följer utvecklingen i samhället och ev ändringar i programmet meddelas på församlingens hemsida http://www.karlskogabaptist.se och på Facebooksidan @KarlskogaBaptist.

HÄNSYN OCH ANSVARSFULLHET
Vi vill inte riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet utan istället agera ansvarsfullt utifrån de råd och uppmaningar som ges av Folkhälsomyndigheten.
”Vishet är att göra allt på bästa sätt” Pred 10:10 (övers. 1917).

TVÄTTA HÄNDERNA –STANNA HEMMA OM DU HAR SYMPTOM!
Vi behöver alla agera ansvarsfullt, tänka på att tvätta händerna ofta och noggrant.
Hosta och nysa i armvecket.

Stanna hemma om du har symptom på luftvägsinfektion!

RESPEKT
När vi möts, hälsa på varandra med respekt!
Ev. mingel på kyrkbacken före, eller efter, respektive samling.

NATTVARD
När vi firar nattvard kommer vi att göra det med lite andra anpassade rutiner.

BÖN
I den situation som nu råder ber vi om helande och hopp till vår värld, och om Guds ljus och omsorg till den som känner sig orolig och rädd. Om Guds ledning och beskydd.
Vi litar på Gud och ber i enlighet med Ps 91.

SÖK INFORMATION
I dessa tider kan nya riktlinjer från våra myndigheter komma med kort varsel. Vi söker dessutom nya vägar att hitta sätt att vara kyrka i denna tid varför det kan komma nya initiativ med kort varsel.

Följ löpande annonseringen på församlingens hemsida http://www.karlskogabaptist.se samt på vår Facebooksida @KarlskogaBaptist .

freedom-307791.png

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!
Fil 4:4

Dop-4.JPG

Stöd gärna församlingens verksamhet!
Stöd med förbön och ekonomiska bidrag.
Det finns flera sätt att ge på. Ge din gåva kontant i insamlingen vid Gudstjänsten.
Eller du kan sätta in den på p-giro nr: 46 22 59-3
eller Swisha på nr: 123 696 85 72

Just-Earth-logga.jpg

Bildsalladsskord.jpg

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

logga-karlskoga4.png Ingemarsvägen 2, 69138 Karlskoga, Sweden
karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se
Stöd församlingens arbete med bön, och ekonomiskt via P-giro 462259-3 , Swish 123 696 8572