Bönesamlingar

Kors-och-lovprisning.jpg Bön är helt avgörande för församlingens liv.
Bön finns i olika former. Bön är att tala med Gud. Jesus har lovat att när vi ber om någonting så ska vi få det. Vi har sett så många bevis på att Gud hör och svarar på bön.
"Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det." (Joh 15:7)

Därför är bönen kanske det viktigaste vi gör i kyrkan. Det är i bönen som vi får kontakt med Gud och tillgång till Hans kraft. Och det är ju egentligen det främsta vi som kyrka har att erbjuda!
"Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." (Luk 11:9)

Vi har bönegrupper i olika hem och på olika tider, Du är välkommen att kontakta oss för att Du ska få en grupp där du kan känna dig hemma.

På onsdagar kl 19:30 på kvällen är det bön i kyrkan för alla intresserade.

freedom-307791.png

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!
Fil 4:4

Dop-4.JPG

Stöd gärna församlingens verksamhet!
Stöd med förbön och ekonomiska bidrag.
Det finns flera sätt att ge på. Ge din gåva kontant i insamlingen vid Gudstjänsten.
Eller du kan sätta in den på p-giro nr: 46 22 59-3
eller Swisha på nr: 123 696 85 72

Just-Earth-logga.jpg

Bildsalladsskord.jpg

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

logga-karlskoga4.png Ingemarsvägen 2, 69138 Karlskoga, Sweden
karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se
Stöd församlingens arbete med bön, och ekonomiskt via P-giro 462259-3 , Swish 123 696 8572