Vårt sociala arbete

Vi gör regelbundna insamlingar för att kunna stödja utsatta människor i vår omgivning.
Stödet är i första hand tänkt som akut hjälp vid enstaka tillfällen till församlingens medlemmar. I de fall där det är fråga om ett permanent ekonomiskt problem ger vi hjälp i samband med rådgivning, och ekonomisk planering, för att långsiktigt kunna komma ur sin situation.

Vi har även insamling till "Fristad", ett sätt att bidra till hyreskostnaden för personer osm behöver hjälp med bostad, församlingens medlemmar prioriteras.

Den som är I behov av stöttning kontaktar Joanna Nilsson eller Per Erik Johansson.

freedom-307791.png

Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er!
Fil 4:4

Dop-4.JPG

Stöd gärna församlingens verksamhet!
Stöd med förbön och ekonomiska bidrag.
Det finns flera sätt att ge på. Ge din gåva kontant i insamlingen vid Gudstjänsten.
Eller du kan sätta in den på p-giro nr: 46 22 59-3
eller Swisha på nr: 123 696 85 72

Just-Earth-logga.jpg

Bildsalladsskord.jpg

Karlskoga-Degerfors Baptistförsamling

logga-karlskoga4.png Ingemarsvägen 2, 69138 Karlskoga, Sweden
karlskogabaptist@gmail.com
http://www.karlskogabaptist.se
Stöd församlingens arbete med bön, och ekonomiskt via P-giro 462259-3 , Swish 123 696 8572